Svenska uppfinnare konkurrerar med Rockefeller ~ 1906

Svenska amerikanska pressbyrån har utsläppt följande rätt uppseendeväckande meddelande:

Två svenska ingenjörer, som har uppfunnit en metod för att ur koltjära utvinna mineralolja, vilken besitter fotogenens bästa egenskaper, har hittills avslagit alla anbud som gjorts dem av John D. Rockefeller. Ingenjörerna förklarar att om de säljer sin uppfinning till den amerikanske oljekungen, måste han erlägga ett pris som står i förhållande till hans egen stora rikedom. Eljest kommer de att uppträda som hans konkurrenter i alla jordens länder. Så snart underrättelsen om den nya uppfinningen nått Förenta staterna, telegraferade John D. Rockefeller till sina agenter i Paris att oförtövat bege sig till Sverige för att ingen måtte få fatt på uppfinningen före Standard Oil Company.

Det sägs att agenterna var bemyndigade att bjuda de svenska uppfinnarna ända till 1 000 000. Men detta vill ingenjörerna inte anta, ty de erhåller varje dag anbud från andra land. Det sägs att ett anbud var indirekt från kejsar Wilhelm, som alltid haft stor lust att ur den tyska marknaden utdriva Standard Oil Company.

Meddelandet uppges härleda sig ur de amerikanska tidningarna, vilka i sin tur säger sig ha fått det telegrafiskt från Sverige. Men som inga namn har nämnts tarvar notisen nog sin bekräftelse.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!