Sveriges första undervattensbåt ”Hajen” ~ 1904

Sveriges första undervattensbåt, ”Hajen”, är nu färdig till sjösättning. Endast några smärre detaljer återstår och inom den närmaste framtiden skall den gå av stapeln.

Hajen har byggts vid flottans varv i Stockholm och har en längd av 20 meter samt en bredd av 3 ½ meter. Konstruktionen är naturligtvis strängt hemlighållen.

Vid gång i vattenytan framdrivs den av en fyracylindrig fotogenmotor om inte mindre än 200 hästkrafter. Denna motor laddar även de elektriska ackumulatorerna, vilka tjänar som driftkraft vid gång under vattnet. Hajen skall få en besättning av sex man.

Till undervattensbåtens byggande och experiment med densamma anslog 1902 års riksdag 400 000 kronor.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!