Trikinsjukan i New York ~ 1881

Från New York skrivs den 26 maj:

En bokhållare i ett fläskpackningsetablissemang här i staden, Mr George Muller, märkte för några dagar sedan att musklerna på hans armar och ben svällde. Han besökte en läkare och denne sa till honom att han led av trikiner. Doktorn skar ut ett stycke muskel ur Mullers arm, och då han undersökte den genom ett mikroskop befanns den innehålla otaliga trikiner.

Patienten befinner sig nu på bättringsvägen men hans plågor har varit svåra.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!