Två tummar på var hand ~ 1887

En skomakare och hans son i Örebro har båda av försynen blivit utrustade med ett dussin fingrar, två tummar mer än vanliga människor. Båda tummarna är användbara till arbete.

Samma egendomlighet förefinns även hos en broder till denne och fyra av hans barn, vilka också alla är 6-fingrade, men sjätte fingret är dock oanvändbart till arbete.

Brödernas mor hade 6-talet på sina fortkomstledamöter, d.v.s. 6 tår. Hur det var med hennes mor, är ej bekant, men om hennes mormor är med visshet känt, att hon var försedd med ett dussin fingrar.

Denna missbildning har sålunda gått i arv i fem led.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!