Uppträde i kyrka ~ 1892

Ett egendomligt uppträde ägde rum i Birkkala kyrka onsdagen den 20 dennes.

Pastor Bergroth från Helsingfors höll där bibelförklaring, varpå han steg ned bland åhörarna och talade till dem om varje människas plikt att leva nyktert.

Pastor B hann likväl inte sluta detta sitt nykterhetstal förrän han avbröts från ett håll som han minst kunnat vänta. Socknens kaplan pastor Vilho Vaurio steg nämligen upp, lyfte sina händer mot himlen och sade:

”I Jesu Kristi namn dricker jag vin.”

Händelsen gjorde ett pinsamt intryck på åhörarna. Prästerna fortsatte sedan dispyten i sakristian.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!