Vad man inandas ~ 1884

Gatdammet i städerna består, enligt vad nyligen anställda undersökningar ger vid handen, av ludd från bomull, hampa, ull, siden etc.; vidare av frömjöl från blommor, av kolstybb, mineraliska ämnen, flera sorters salter, kristaller, döda insekter och infusoriefrön, men framförallt av frön från baciller, bakterier osv.

En intressant artikel häröver finns i senast utkomna häftet av 5:te årssupplementet till Meyers konversationslexikon, vari vi t.ex. även får veta att en i det fria på landet levande person dagligen inandas 30 000 sporer av kryptogamer och 3500 bakterier, under det en person som ligger i en sjuksal inandas 80 000 kryptogamsporer och 141 000 bakterier.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!