Vad man inte bör döda ~ 1892

I Frankrike innehåller lantbrukselevernas skolböcker lärorika stycken om nyttan av djur, som ständigt dödas, men som inte skulle dödas.

Till exempel om igelkottar: Lever mest av råttor, sniglar, larver av djur, som är skadliga för jordbruket. Slå därför inte ihjäl dem!

Paddan är bondens vän. På en timme förstör den 30 skadeinsekter. Skona paddan!

Jungfru-Maria-Nyckelpiga är trädgårdsmästarens och bondens medhjälpare. Den förtär bladlöss i stor myckenhet. Låt nyckelpigan leva!

o.s.v.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!