Välvilligt ~ 1892

En med fjorton barn välsignad italiensk arbetare vid namn Cafieri har till var och en av stormakternas sändebud i Rom insänt en skrivelse, vari han uttalar sin aktning och beundran för deras suveräner och meddelar att han beslutat skänka var och en av dem ett av sina barn.

Skrivelserna har blivit överlämnade till polisen och förhör kommer att anställas med mannen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!