Var pratas det mest per telefon i Sverige? ~ 1881

Jo, om man får tro telegrafverkets senast utgivna årsberättelse, så skulle det vara i den sydsvenska universitetsstaden med omnejd.

Vid Lunds centraltelefonstation med underlydande växelstationer uppgick nämligen antalet samtal per apparat under förlidet år till 6630 med ett totalantal samtal av 2 294 100.

Minst pratade man i Ljusdal eller 315 samtal per apparat samt ett totalantal samtal av 35 000.

Om man nu inte vore nästan absolut skyldig att tro på Kongl. telegrafverkets uppgifter, så skulle vi för vår del gärna vilja bestrida ovanstående och påstå att det är just här i Motala inte särskilt från apparaten n:o (ja, det kan vara detsamma) det mesta pratet förekommer.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!