Vart tar biblarna vägen? ~ 1899

Av de flera miljoner biblar som sedan århundradets början släppts ut i världen är blott en ringa del i behåll. Vart har de övriga tagit vägen?

Enligt en beräkning ska under århundradets lopp inte mindre än 1 500 000 000 biblar – sålunda lika många som det finns människor på jorden – från de olika bibelsällskapen och förlagsanstalterna skickats ut i världen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!