Verkan av fiskdiet på hjärnan ~ 1889

Fisk sägs innehålla en stor kvantitet fosfor och detsamma sägs om människohjärnan, och har härutav dragits den slutsatsen, att fiskdieten skulle vara närande för hjärnan och bidra till dess verksamhet.

Vore detta överensstämmande med verkliga förhållandet, tycks dock som borde snillrika personer ofta förekomma vid våra fiskrika kuster, där fisken utgör en så väsentlig beståndsdel av födan.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!