Vidrig småaktighet ~ 1892

Det ligger någonting vidrigt i småaktighet, som vi inte kan förlika oss med.

Nyligen debatterades i andra kammaren frågan om ett årligt understöd av 200 kronor åt en sjuk, fattig arbetare, som i hela trettio år arbetat vid riksbankens sedeltryckeri. Nå, han fick till slut det lilla understödet; men inte mindre än sex sparsamma farbröder talade för avslag.

Futtigt gjort!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!