Vildsinta värnpliktsmän ~ 1887

Flera beväringsmän från trakten omkring Laholm inträngde efter hållen mönstring i stadens rådhus och överföll t.f. stadsfiskalen Edqvist med slag och sparkar, varefter våldsverkarna fortsatte sin vandring genom staden under upphävande av formliga indiantjut.

Då man sedermera sökte häkta dem, blev stadsfiskalen ånyo misshandlad, och två poliskonstaplar kastades i en grop, säger Laholms Tidning.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!