11 ihjälsvultna får ~ 1892

11 ihjälsvultna får påträffades för några dagar sedan i en Ånge by i Ångermanland tillhörig fäbodvall.

Fåren, som tillhörde hemmansägaren Israel Persson, hade gått in i en mjölkkällare, till vilken dörren stått öppen.

Antagligen hade dörren blåst igen och de arma djuren blev instängda och måste uthärda hunger och törst tills döden befriade dem.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!