400 människor drunknade ~ 1892

Över New York har till engelska tidningar nått berättelsen om en av de katastrofer, varpå sjöfartens historia skulle vara rik om man kände den i alla dess enskildheter. Hur många skepp uppförs inte varje år under rubrikerna ”saknade” eller ”uteblivna”, och hur många av dessa förlisningar har inte varit åtföljda av gräsligheter långt större än här är tal om.

Förloppet vid denna fasansvärda olycka är i korthet följande:

En advokat i New York hade engagerat en del infödda på ön Gilbert för arbete i kaffeplantagerna på Mexikos västkust. De engagerade, som med kvinnor och barn utgjorde 400 personer, inskeppades på briggen ”Tahitte”.

50 mil från mexikanska kusten överraskades briggen av en storm, som kastade den på sidan så att den inte kunde resa sig igen. En finne, Johansson, sprang då briggen seglade kull i en på däcket stående båt. Vid båten, som ögonblickligen spolades ut i havet, hakade sig 5 andra personer, 4 män och en kvinna, fast. De upptogs alla i båten, som slungades allt längre och längre bort från briggen. Till all olycka fanns varken mat eller vatten i densamma.

Kullseglingen skedde på aftonen och följande morgonen såg de 6 personerna i båten inte ett spår av briggen, som antagligen hade sjunkit. På fjärde dagen efter katastrofen dog kvinnan, och de 5 männen stillade nu sin rasande hunger därigenom att sluka i sig stycken av kvinnans lik. Stormen fortfor och båtens besättning hade fullt upp att göra med att undgå kantring. Flera starka regnbyar föll, men det var omöjligt att samla något regnvatten, ty havsvattnet slog beständigt in över båten.

Äntligen mojnade stormen ut, men istället inträdde en tropisk hetta, som ytterligare ökade de skeppsbrutnas kval. En av de fem, vilken drack salt vatten, miste på 10:de dagen förståndet och kastade sig i havet och drunknade. Fyra dagar senare dog 2 av de kvarlevande. Natten efteråt föll ett starkt regn och de 2 som ännu var i livet lyckades nu samla upp rent regnvatten så att de kunde släcka törsten.

Samma natt kastades kvarlevorna av kvinnoliket överbord. Två dagar efteråt drev båten iland på Mexikos kust. De två återstående av båtens besättning levde ännu och kan måhända repa sig efter sina utståndna lidanden och kval.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!