8-öres frimärken ~ 1902

8-öres frimärken är den senaste nyhet som postverket ämnar införa • Kirunabladet, 1902

Lämna ett svar

error: Content is protected !!