”Akta finnarna!” ~ 1889

Ett gott medel att begagna efter sönderrivandet av ett dylikt hudutslag består av en blandning av glycerinsalva och renat opium i följande inbördes förhållande:

  • Glycerinsalva 25 delar
  • Renat opium 3 delar

Med denna salva bestryks det lidande stället och omgivande hudområde varsamt men tämligen ymnigt, 3 à 4 gånger dagligen eller ännu oftare.

Vill man därpå anbringa ett lätt, måttligt varmt grötomslag, befordras därigenom behandlingens verkan än mer.

Närmaste följden av dessa enkla åtgärder blir en snart inträdande lindring i de ytterst våldsamma smärtor av vilka den sjuke förut lidit, varefter så småningom bättring inträder.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!