Ett drama i Köpenhamn ~ 1888

Ett drama i Köpenhamn av lika ovanlig art som det som skedde nyligen i Norrköping ägde förra fredagen rum på Læderstræde nära Amagertorv, då en ung dam avfyrade tre skott från en revolver mot en av Köpenhamns äldre läkare, doktor Leerbeck.

Det första skottet sårade honom lätt i halsen, det andra i vänstra tummen, det tredje träffade inte. Den sårade sökte sin tillflykt i ett närliggande hus, därifrån han efter en provisorisk omplåstring kunde bege sig till polisstationen för att där avge sin berättelse.

Den unga damen är dotter till en underrättsprokurator i Roeskilde, heter Anna Hude och är 22 år gammal. Hon avlade i fjol studentexamen.

Mannen var praktiserande läkare samt mellan 60 och 70 år gammal.

Detta är i korthet en presentation av de aktiva personerna. Senare meddelanden upplyser om att denne doktor Leerbeck, en gammal förhärdad libertin, under skydd av sin ålder och sin läkarvärdighet begått det nesligaste dåd mot den stackars intet ont anande kvinnan. Den eländige häktades emellertid, men gick natten till förra söndagen rättvisan i förväg och hängde sig i arresten, och skrev sålunda sitt eget domslut.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!