Återfunnen ~ 1886

För ett par månader sedan hade en person från Knäred i Halland vid namn Carl Nilsson, som i våras kommit från Amerika till hemorten för att gifta sig, helt hastigt spårlöst försvunnit.

Eftersom han ständigt brukade bära en ansenlig penningsumma på sig, frukten av flera års strävanden i det främmande landet, troddes det fullt och fast, att han blivit röjd ur vägen för pengarnas skull.

Ja, det gick till och med så långt, att det ihärdiga ryktet utpekade en honom nära stående person som hans baneman.

Efterspaningar anställdes och bedrevs med all iver, men utan resultat. Fästmön, vilken han besökt samma dag han försvann, var naturligtvis förtvivlad.

Nu har dock den mystiska händelsen blivit förklarad. Förra veckan anlände nämligen till en person i Renneslöf ett brev från den för död ansedda. Han hade funnit stugan för trång, fästmön hade inte fallit honom på läppen, därför hade han hastigt och lustigt farit tillbaka till det stora landet i väster.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!