Alkohol av exkrementer ~ 1903

I den naturvetenskapliga översikten i “Bibliothèque universelle” redogörs det för en tysk uppfinning som torde komma att “gå i magen på” alla som tycker om att ta sig en sup, men som å andra sidan ska kännas som en frisk och renande vind för alla kommunalstyrelser.

En tysk kemist, herr von Meyer i Dresden, har nämligen som utgångspunkt tagit det sakförhållandet att den så bittert förföljda alkoholen produceras i större eller mindre mängd nära nog överallt i jorden såväl som i djurens och människans kroppar.

Denna alkohol, menar han, bör inte gå till spillo. När man i synnerhet i de större städerna har så stora svårigheter med renhållningen, varför då inte företa sig något så lönande som att förvandla spillningen till både gas och alkohol?

För att producera alkohol av människans exkrementer behövs det endast destillation. Man erhåller då en vara som äger precis samma egenskap som den alkohol, vilken produceras av spannmål eller potatis.

I medeltal innehåller ett kilo sådan spillning 225 liter av en brännbar gas; lite tjära med en ovanligt svår stank – vilket inte kan förvåna – samt 70 eller 80 gram alkohol.

En kommission, utskickad från Berlins “Patentamt”, för att på ort och ställe söka bekräftelse på patentsökandens uppfinning, konstaterar att 100 kilo spillning i själva verket ger nio liter alkohol, alltså en hög procent. För 100 kilo potatis – vartill måste fogas fem kilo malt och jäst – ger inte mer än 11,5 liter alkohol. Och potatisen ska först sättas, odlas och tas upp, medan spillningen kommer av sig själv.

Herr von Meyer är naturligtvis mycket belåten med sin uppfinning och anser att den ska få stor betydelse för i synnerhet storstädernas renhållning, vilken numera utgör en stor utgiftspost men kan bli en stor inkomstkälla.

Förutom alkoholen, som erhålls i så stor procent, får man ju över 225-230 kubikmeter gas ur ett ton spillning. Denna gas är nästan alldeles lika med lysgas, den är endast lite rikare på kolsyra. Den kan därför användas både till belysning och till uppvärmning lika väl som alkoholen, och om en stad på 200.000 invånare på detta sätt kan producera 4.500 hektoliter alkohol årligen – utan att räkna gasen och tjäran – så gör den en god affär i stället för att som nu behöva fundera på utvägar att bli av med spillningen.

Även i hygieniskt avseende skulle ju nämligen det nya tillvägagångssättet vara ovärderligt, eftersom destillationen dödar alla mikroorganismer och hindrar spridning av smitta.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!