Allvarsord ~ 1901

Aldrig står någon så högt på sin lyckas höjd att han icke känner inom sig ett lurande missnöje, och aldrig är vattnet i nöjets källa så rent att det icke har någon bismak.

Det är icke i längden nyttigt att ständigt leva tillsammans med jämlikar eller underordnade.

Åt mången man och kvinna tänder man rökverk och ägnar dem dyrkan, men man har icke rönt mer känsla än om man offrat åt avgudar.

Att veta hur något skall vara och kunna göra det, det är konst; att veta hur det skall vara och icke kunna göra det, det är kritik; att varken kunna göra eller veta hur det skall vara, det är publiken.

Endast den mycket kloke eller den mycket dumme kan vara tillfreds med sig själv.

Den som gör vad han kan är en bra människa, men den som låter bli att göra vad han icke kan är ännu bättre.

Om vi fortfarande kan älska dem som vi förlorat, då har vi icke förlorat dem.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!