Antalet skandinaver i New York ~ 1871

Antalet skandinaver i New York har under de sista åren ökat betydligt och uppges i ett brev till “Fremad” i Chicago till över 30.000.

Vid två gator i Brooklyn bor omkring 500 svenska skräddare; i en annan del av staden omkring 1.300 svenskar.

Det skandinaviska sällskapet har invigt en ny ståtlig lokal, och antalet medlemmar är ständigt stigande.

Från Norge och Sverige väntas under sommarens lopp besök av flera journalister, som önskar undersöka amerikanska förhållanden; från Danmark väntas två bankirer och några godsägare som, efter vad man vill veta, ska förena det nyttiga med det nöjsamma och där borta placera stora kapital. Det är fråga om att upprätta en skandinavisk sparbank, som ska börja fram på hösten.

Den 17 maj firades av nordborna med en fest i East Rivers Park, där omkring 1.200 personer deltog.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!