Att stiga tidigt upp om morgonen ~ 1889

Att stiga tidigt upp om morgonen har alltid gällt som en hälsoregel, men på senare tider har även en annan åsikt börjat göra sig gällande och dess anhängare säger: att det aldrig i något land under någon årstid eller under någon period av livet kan vara hälsosamt att alltid stiga tidigt upp.

De gamla, som inte kan sova, får dock mera vila genom att ligga stilla och de unga behöver så mycket sömn som möjligt. I alla latituder är morgonluften under den varma årstiden mättad med skadliga miasmer, ehuru frisk och sval den känns, och om vintern är luften så genomträngande kall att både människor och djur liksom stelnar och känner en dödskyla genom märg och ben.

Enligt denna åsikt skulle livslängden ökas, sjukligheten minskas, om människorna steg upp sent istället för tidigt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!