Att vinna framgång i företag ~ 1895

Kom städse ihåg följande regler:

1) Var ärlig och inblanda Er aldrig i tvetydiga affärer.

2) Var punktlig. Inget stärker förtroendet mera än punktlighet i alla avseenden.

3) Bryt aldrig ett givet löfte. I vad ställning han än är försatt och vad verksamhet han än har, ges det för en man inget bättre vitsord än: ”Han står alltid vid sitt ord.”

Härigenom kan han ock påräkna bistånd om och när så behövs.

4) Gör allt vad Ni gör efter bästa förmåga. Arbeta sent och tida, både i tid och otid; bry er inte om ”normalarbetsdag” och uppskjut aldrig något till morgondagen. För all framgång fordras ärelystnad, kunskap, flit, energi och uthållighet. Sluta aldrig ett företag innan Ni satt kronan på verket.

5) Begagna Er av alla möjliga tillfällen att öka Era kunskaper – även på de områden som kan synas oviktiga. Vad Ni idag inte har gagn av, kan vara nödvändigt imorgon.

6) Var nykter. Ni kan använda spritdrycker, men var städse måttlig. Bäst är dock att aldrig vänja sig vid sådana.

Detta gäller ock om tobakens bruk. Då man röker en cigarr och dricker ett glas med en bekant kan månget gott tillfälle till framgång gå en ur händerna, utom det att man lätt kan bli olustig för arbete den dagen. Framför allt drick aldrig starka drycker om förmiddagen.

7) Var ytterst ordningsfull både vad Era göromål, Er omgivning och Er person beträffar. Sök indela Er tid på bestämt sätt.

8) Misströsta aldrig, men var heller aldrig överdrivet hoppfull. Mången arbetar efter den villfarelsen ”att få se kycklingen innan ägget är kläckt” och misslyckas därför ständigt i sina företag.

9) Använd alla Era krafter för samma mål. Splittra dem aldrig, utan fullfölj ihärdigt Ert arbete tills Ni sett sammas resultat.

10) Använd endast passande, dugliga och framför allt ordentliga biträden. En oordentlig person bör Ni aldrig ta i Er tjänst. Det biträde som ej visar sig vara solidariskt med affären bör genast avskedas.

11) Var även i småsaker noggrann och ordentlig. Ordentliga personer är de enda som är pålitliga och som samvetsgrant uppfyller sina plikter.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!