Avskedsfest för dödsdömd ~ 1890

Från New York skrivs: Den senaste avrättningen i Fort Worth, Texas, som blivit sorgligt ryktbar för sina många mordprocesser, gestaltade sig till en tilldragelse av ovanlig glans. Man trodde sig snarare vara med om en munter familjefest än en avrättning.

Den dömde mördaren Jim Kelly hade som en sista gunst begärt att få ”inbjuda” en del yrkeskamrater. Denna begäran hade beviljats. Till följd därav utsände han inte mindre än 60 ”bjudningskort” med följande innehåll:

Ӏrade herre och broder!

Som ni antagligen förnummit, har jag av den ärorika rättvisan i detta land hedrats med det ärofulla uppdraget att företa en upptäcktsresa till den andra världen. Jag har inte kunnat undandra mig det smickrande uppdraget. Då jag anträder resan – med tåg, det är det bekvämaste sättet – klockan 6 på morgonen den 27 november, så tillåter jag mig härmed att inbjuda er till en liten avskedsfest den 26 på kvällen. Det avlägsna läget av den plats, varifrån jag anträder min resa, tvingar mig att anhålla, det ni ville själv medföra litet dricksvaror. På ett snart återseende hoppas eder

Jim Kelly”

27 ”kolleger” hade hörsammat inbjudningen och rumlade i fängelsets stora sal om med fångvaktarna och den dömde, tills den senare vid dagens inbrott i all vänskaplighet bjöd farväl och anträdde sin upptäcktsresa. Ehuru detta stycke galghumor väckt förtjusning hos alla ”desperados” i trakten, så att nästa ”upptäcktsresande” antagligen begär att få samma sista önskan uppfylld, har regeringen emellertid beslutat att för framtiden förbjuda alla dylika avskedsfester.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!