Barnet vaknade till liv i graven ~ 1899

En nästan otrolig men bokstavligen sann historia berättas från Ebnath i övre Pfalz. Den därstädes bosatte musikern Schenkls 9-åriga dotter blev i fredags åtta dagar sedan begraven.

Som dödgrävaren emellertid hade något att uträtta på annat ställe i staden, väntade han endast tills de sörjande avlägsnat sig varefter han gick för att uträtta sitt ärende. När han några timmar senare infann sig för att skotta igen graven, möttes han av en hemsk syn. Kistans lock var öppet, och den lilla flickan låg i en förändrad ställning, men såsom det syntes död.

Dödgrävaren gick naturligtvis genast efter föräldrarna. Som en löpeld utbredde sig nyheten om det timade i den lilla staden, och folk strömmade till från alla håll. Modern bar genast hem sitt barn.

Följande dag öppnade det ögonen men det ligger fortfarande i ett dvalliknande tillstånd. Läkarna hyser emellertid gott hopp om att hon snart ska bli fullständigt återställd. Man ämnar väcka åtal mot den som utfärdat dödsattesten.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!