Hellre gå utan strumpor än betala tull ~ 1891

Hellre gå utan strumpor än betala tull vill en nyvald kongressledamot från Kansas, hr Simpson, som väckt uppseende i hela Nordamerika genom ett högst originellt sätt att protestera mot den brutala Mac Kinley-tariffen.

Hr Simpson beräknade nämligen att enligt nämnda tariff tullen på strumpor uppgår till inte mindre än 70 procent av värdet, och han har med anledning därav offentligt och högtidligt förklarat, att han inte vill underkasta sig ett dylikt hänsynslöst prejeri, utan ämnar gå utan strumpor ända tills tullen därpå har helt och hållet borttagits.

Saken har väckt ett ofantligt uppseende i Förenta staterna och över allt i unionen har hållits ”Sockless-boot-meetings”, varvid antagits resolutioner, uttalande det amerikanska folkets förtroende och sympati för hr Simpson samt dess anslutning till hans program.

Med anledning härav inströmmar till patentverket i Washington hundratals ansökningar om patent på nyuppfunna stövlar att begagna utan strumpor.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!