Bildhuggare död av hunger ~ 1892

En Paristidning berättar: En ung bildhuggare vid namn Peyre, elev vid konstskolan, dog av svält den 4 dennes i den vindskupa som han bebodde.

Peyre kom i april månad utan penningar från Saint Etienne, hans föräldrar som är fattiga skickade honom ibland ägg, fläsk och potatis, och det var därpå han levde.

Läkaren, som tillkallades i sista ögonblicket, förklarade att Peyre dött av hunger. Då han kl. 10 på morgonen besökte honom levde han ännu, men han var då så svag att han nära nog inte kunde tala eller röra sig. Man försökte att ge honom lite buljong, men han kunde inte förtära densamma.

Läkaren skickade efter bärare för att föra den sjuke till sjukhuset, men bärarna ville inte omaka sig såframt de inte fick betalning på förhand. Man telefonerade då efter en ambulansvagn, men då denna kom var Peyre redan död.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!