Botemedel mot difteri ~ 1888

Blanda lika delar terpentin och tjära i en tennpanna eller en kopp och sätt eld på blandningen, iakttagande att ha en större panna därunder såsom en säkerhetsåtgärd mot eldfara. En tjock rök uppstiger, görande rummet mörkt.

”Patienten”, säger doktor Delthill, ”synes ögonblickligen erfara lindring, kvävningarna och rosslingarna upphör, patienten faller i slummer och tycks inandas röken med välbehag. Den slemartade hinnan synes redan lossna och patienten hostar upp bakterier. Då dessa läggs i ett glas syns de upplösas av röken. Inom loppet av tre dagar hämtar sig patienten helt och hållet.”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!