Bra gjort ~ 1887

Då en äldre herre, förmodligen en resande utlänning, i måndags passerade över Skeppsholmsbron, fick han sin hatt av ett häftigt vindkast förpassad i sjön.

En tarvligt klädd gosse vid namn Johansson hade emellertid sett händelsen, och han fattade genast ett raskt beslut och kilade till en vid Blasieholmen förtöjd ångare, Norra Finland, dit hatten flutit.

Han firade sig ned för en uthängande frihult och lyckades gripa hatten, men då han skulle upp, råkade han släppa sitt tag och plumsade i sjön, vilket dock ej tycktes genera honom.

Han styrde simmande kosan till södra museitrappan, som han också lyckligt nådde med hatten i hand. Av främlingen erhöll gossen en rundlig bärgarlön av 2 soverreigns (36 kr.).

Måtte blott inte det kalla badet förorsaka några obehagliga efterslängar till den raska handlingen!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!