Brödet ~ 1889

Brödet är inte blott det allmännaste näringsmedlet, utan det lägger även liksom grunden för all annan föda, och detta lika väl för fattig som för rik.

Knappt en dag förgår utan att vi äter bröd, vilket tillika har den utomordentligt viktiga egenskapen att aldrig väcka vår leda, hur ofta det än förtärs, en egenskap som man inte finner hos något annat födoämne.

Emellertid saknar brödet en egenskap, vilken det såsom dagligt näringsmedel borde inneha, nämligen lättsmälthet. Rågbröd är svårare att smälta än kött, ägg och flertalet grönsaker, men dess smältning kan befordras genom att till detsamma förtära fettämnen såsom smör, fett, kött m.m.

Å andra sidan blir brödets smältbarhet försvårad därigenom att det så ofta äts färskt. Folk i allmänhet föredrar nybakat bröd framför gammalt. Men färskt bröd borde i själva verket aldrig förtäras på grund av dess hårdsmälthet.

Det gamla brödet söndersmulas genom tuggning och blandas med saliv. Men med det färska är förhållandet annorlunda: detta blir inte söndersmulat genom tuggningen, utan hopknådat till fasta, sega klimpar, vilka överdras med saliv och härigenom halkar lätt ned i magen. Men nu kan inte magsaften genomtränga och upplösa de sammanknådade sega klimparna, den måste så småningom utifrån liksom sönderfräta dem. Matsmältningsprocessen blir härigenom betydligt försvårad, brödklimparna blir länge kvarliggande i magen och förorsakar en skadlig retning. De vanliga följderna av att förtära färskt bröd är slitningar och styng i magen samt bristande matlust. Genom denna retning i matsmältningsorganen hämmas blodomloppet och framkallas en mängd sjukliga tillstånd såsom huvudvärk, kongestioner åt huvudet, slaganfall, kramp, ja till och med feber och inflammationer i hjärnan såväl som långvariga magåkommor och andra sjukdomar. Man har även exempel på att förtärandet av varmt nybakat bröd medfört döden.

Ännu betänkligare är förtärandet av färska tårtor och kakor, vilkas fett- och sockerhalt gör dem ännu skadligare för hälsan. Ehuru de är ett gift för personer med klen matsmältning är det mycket vanligt att även barn förtär sådana.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!