De gamla jungfrurnas klubb ~ 1904

I Guilford i England har nyligen bildats en förening, vilkens avsikt är att främja kvinnornas likgiltighet för män. För att bli medlem måste damen ifråga vara ogift och ha fyllt 17 år, och är man väl medlem av föreningen har man förpliktat sig att inte ingå giftermål.

Föreningen fick genast en mängd medlemmar, så att den nu kunnat hyra sig ett helt hus, som fått namnet ”De gamla jungfrurnas hem”. Alla medlemmar måste gå med långa, tarvliga men smakfullt sydda kjolar och sätta upp håret på ett enkelt men trevligt sätt.

De damer som önskar inträda i föreningen måste förete intyg att de är fullt friska och att de själva kan förtjäna sitt bröd, så att de är skyddade mot faran att behöva ingå äktenskap på grund av svårighet att försörja sig.

Dessutom ska de vara väpnade mot männens lockelser, avsky kärleken och hata äktenskapet. Om någon av medlemmarna förälskar sig, ska föreningens ordförande ge henne en moderlig varning, men visar hon sig döv därför utstöts hon ur föreningen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!