De nya namnen i vår almanacka ~ 1905

Astrid och Sverker har som nämnts kommit i Almanackan istället för Estrid och Nore. De flesta tog de nu vrakade namnen för svensk-norska, och satte utbytet i förbindelse med unionsupplösningen.

Nu lämnar emellertid prof. Adolf Noreen den förbluffande upplysningen att åtgärden snarare förnorskat vår namnlängd. Astrid är nämligen just den norsk-isländska formen av det namn som i svensk och dansk form hette Estrid. Namnet är ytterst vanligt i Norge, medan däremot prof. Noreen veterligt, Estrid därstädes aldrig anträffats. Samma är förhållandet med namnet Nore, vilket för övrigt är uppfunnet i Sverige som en sorts smeknamn under unionens första tider. Aasens grundliga Norsk Navnebog känner inte till namnet Nore. I Sverige bars det däremot enligt Normans Svenska dopnamn år 1888 åtminstone av två svenskar.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!