Den populära influensan ~ 1890

Ingenting är så populärt för närvarande som influensan. Därom talar alla, därpå tänker envar, därefter forskar historieskrivarna. Man har sålunda fått reda på att första gången som influensan ”historiskt” uppträtt var 1510. Sedan dess känner man 90 epidemier.

Den utbreder sig snabbare än pest, kolera och koppor och går alltid från öster till väster – alltså i samma riktning som vetenskap och upplysning.

Under det en del vetenskapsmän anser henne ligga i luften, påstår andra att hon överförs genom smittämnen i utandningen. Därför skall hon också fortare sprida sig i städerna än på landet och snabbare nu än förr. På tre månaders tid har den nämligen besegrat hela världen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!