Det elektriska ljuset som insektsutrotare ~ 1893

Från Columbia, Södra Amerika, skrivs:

Under det senaste året har man här iakttagit ett egendomligt fenomen. I september 1891 började den elektriska gatubelysningen med båglampor av 1 200 normalljus styrka vardera.

Efter de första nätterna fann man marken under lamporna betäckt med döda insekter av alla storlekar, former och färger. Efter ett par veckor tilltog antalet så, att lampkuporna ofta under de första nattimmarna måste tömmas, medan den stora mängden av döda insekter skymde det elektriska ljuset.

Så småningom kom även från kringliggande skogar (bestående av nöt-, kakao- och kaffeträd) oräkneliga skaror av till stor del hittills okända insekter av alla slag, nattfjärilar, myggor o.d., för att lära känna det elektriska ljuset och betala sin vetgirighet med livet. Under flera månaders tid kunde man om morgnarna vid varje lyktstolpe samla stora korgar med döda insekter.

Efter lång tid började den egendomliga invandringen avta och upphörde slutligen, så att för närvarande knappt ett dussin insekter besöker varje lampa. Lantmännen på flera mils omkrets kring staden berättar att skalbaggarna och nattfjärilarna dött ut i skogarna.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!