Det elendiga kvinnliga stuveriarbetet ~ 1906

I en skrivelse till riksdagsmännen yttrar Centralstyrelsen för Vita bandet:

Vi undertecknade medlemmar av Centralstyrelsen för föreningen Vita bandet, vänder oss till eder med anhållan om hjälp mot det moraliska och sociala elände som framkallas genom det kvinnliga stuveriarbetet.

Genom en på vårt föranstaltande vidtagen undersökning om förhållandena på detta område har vi blivit övertygade om ett elände så djupt och ohyggligt att vi måste söka göra något däremot.

Det är bevisat:

1) att kvinnor som åtar sig stuveriarbete i regel ställs på samma nivå i den allmänna aktningen som de offentliga kvinnorna, samt att de ock blir bemötta som sådana, även om deras uppförande ej ger anledning därtill;

2) att det finns kvinnor i vårt land som går ut i stuveriarbete och erhåller sin fulla daglön, utan att ens ta i en klant, tillbringande sin tid i kajuta och ruff;

3) att det finns stuveriarbeterskor som ibland ej blygts att nakna dansa tillsammans med sjömän från de fartyg där de arbetat;

4) att de flesta ”splitvedsjäntors” ord och åthävor i råhet långt överträffar männens, och att kvinnornas uppförande i land efter slutat dagsarbete på många ställen är sådant, att familjer som en gång hyst dem ej vidare vill motta dem;

5) att på inte så få ställen kvinnorna är hänvisade att övernatta ombord, och att de därvid stundom måste dela plats med de manliga arbetarna;

6) att besättning på fartyg, som går i ständig ”splitvedsfart” utrikes, uppköper en massa för kvinnor begärliga lyxartiklar, för att därmed tillhandla sig kvinnogunst;

7) att detta slags kvinnoarbete är en moralisk och fysisk fara inte blott för individen utan ock för samhället. Till exempel då kvinnor under havandeskap blivit satta till att under 10 timmars arbetsdag lyfta bördor av ända till 18 kilos tyngd. Kvinnor från 12–60 år har samma arbetstid och samma arbete att utföra. Man har ock exempel på att många minderåriga under detta arbete brukats till samlag, att en 12-årig flicka därvid ådragit sig venerisk smitta, för vilken kurhusvård måste sökas. Ett annat exempel: En 16-årig flicka hade under arbete ombord ådragit sig syfilis. Hon tog på hösten tjänst som barnjungfru utan att ha sökt läkarvård;

8) att dryckenskapen till den grad florerar bland stuveriarbeterskorna, att det inte hör till sällsyntheterna att vid arbetsdagens slut finna dem druckna, att det hänt, att ända till 75 % varit berusade, en del ända till redlöshet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!