Döende moder, dansande dotter ~ 1906

En sjuttonårig dotter till en arbetare vid ett av sågverken i Nederkalix hade beslutit att i söndags bege sig på en danstillställning invid hemmet. Samma dag insjuknade hennes gamla moder mycket farligt.

Trots moderns böner till dottern att stanna hemma, medan hon kämpade med döden, begav sig flickan till dansen i vilken hon, helt obekymrad om modern, med liv och lust deltog till dess bud underrättade henne om moderns frånfälle, berättar Norrbottenskuriren.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!