Dom och självmord ~ 1888

Dom fälldes i onsdags vid Göteborgs rådhusrätt över förre vaktkonstapeln vid cellfängelset, J.A. Patrikson, som befunnits skyldig till att ha lägrat Anna Brita Eliasdotter, som på nämnda cellfängelse undergick bestraffning. Domen löd på sex månaders straffarbete.

Vaktkonstapeln Sven Svensson Skog, som vid föregående förhör vittnat i målet, befanns på morgonen ha tagit sig själv av daga genom hängning i fängelsets källare.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!