Egendomligt självmordsförsök ~ 1882

Natten mellan lördagen och söndagen föregående vecka hade 37-årige, något sinnessvage fiskaren C. Gustafsson på Gersö i Västrums socken, avlägsnat sig från sin bostad och gått upp på en foderskulle, där omkring 10 tjog lövknippor förvarades.

Gustafsson, som ofta yttrat sin önskan att bli innebränd, tände på löven endast i avsikt att bränna sig inne och la sig själv ovanpå, men då han efter en stund började bränna sig sprang han åter ut. Knappt hade han dock hunnit svalka sig något förrän han återvände till platsen på risknipporna, där han nu stannade kvar tills dess att han var allvarligt bränd över hela kroppen. Då sprang han ut och kastade sig i sjön. Härifrån togs han upp och forslades in till härvarande lasarett.

Den olycklige mannens hela kropp ser ut som en enda stor brännblåsa och något hopp om hans tillfrisknande lär inte finnas. Hans anhöriga var vid olyckstillfället fullt sysselsatta med att försöka rädda boningshuset från att brinna upp och kunde till en början inte hitta den olycklige.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!