En 32-årig tjänsteman i Stockholm ~ 1894

En 32-årig tjänsteman i Stockholm med en årlig och säker inkomst på 2.800 kronor önskar stifta bekantskap med en änka eller flicka som äger lönande affär som han kan bidra till genom att sköta bokföringen.

Om tycke skulle uppstå är han inte obenägen att ingå äktenskap, fastän ungkarlslivet och friheten alltid varit honom kära.

Någon förmögenhet äger han inte och har inte heller förhoppningar om att ärva någon sådan, men besitter en fast och rättskaffens karaktär och verksamhetslust. Egenskaper som skapar oberoende.

Om någon Evas dotter med gott utseende och känsligt sinne skulle vara intresserad, svara då till n:o 14, Giftermålstidningen, som befordrar svaren.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!