En amiral som matros ~ 1893

Liksom i andra länder finns även inom den engelska marinen en åldersgräns. Marinofficerare, som fyllt 65 år, blir utan vidare pensionerade, de må vara så friska och raska som helst till själ och kropp.

Så gick det även i oktober 1892 med amiralen sir Algernon Bortwick, en sjöbjörn av prima kvalitet. Denne, som förargade sig över denna schablonmässiga behandling, tog under namnet Bortwick hyra som matros på ett handelsfartyg och seglade med detsamma som sådan ett helt år. Därpå insände han till amiralitetet sin kaptens intyg över hans tjänstgöring vari står, att ”matrosen Bortwick med ungdomlig kraft fullgjort alla sina arbeten och att han utmärkt sig genom skicklighet, kraft och sträng disciplin.”

Detta intyg skickade den gamle skämtaren till amiralitetet och frågade om man ej på grund av detsamma ville anta honom till officersaspirant vid flottan. Svaret blev att han dömdes till 5 kr. böter för opassande uppförande, men detta har ej förminskat varken hans eller hans vänners munterhet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!