Ingen tyngdlag ~ 1906

Ingen tyngdlag, anser ingenjör J.V.T. Olán att det förekommer, utan i stället en magnetisk dragning.

Molekylerna i föremålen förhåller sig i detta sammanhang som små magneter, så att tyngdkraften är resultatet av all den dragningskraft jordmagnetismen utövar på dem.

Om nu molekylerna omgrupperas eller skakas, så verkar de på modifierat sätt i magnetiskt hänseende. Därav orsakas viktändringar, som herr O. har konstaterat vid vägningar på ett apotek på västkusten. Föremålen, som svängts runt eller skakats, väger strax därpå mindre än om de varit i vila.

De lärde tvivlar.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!