En avbruten begravning ~ 1891

En snickare i Jylland i Danmark, som även har likkistemagasin, fick, omtalar danska tidningar, i efteråret ett par tunnor äpplen som han lät torka och som hustrun gömde i en likkista.

För en tid sedan dog snickarens gamla farmor, och hon nedstoppades i en av kistorna i magasinet. Begravningsdagen bestämdes, gästerna kom, fick en bit frukost och åtskilliga snapsar. Då detta var överstått skulle de dra åstad med farmodern. Klockaren sjöng, och 6 man släpade av med kistan.

Då de var väl komna iväg, skulle snickarehustrun till att laga stek och sötsoppa. Till sist hade hon bruk för några torkade äpplen. Hon gick upp i magasinet och fann efter något sökande en tung kista. Hur skildra den arma kvinnans bestörtning, då hon finner den gamla farmodern i densamma. Det går hals över huvud bud till kyrkogården, varest prästen i detsamma blir färdig med att begrava de torkade äpplena. Dessa måste tas upp igen och bytas om med farmodern. Det tog tid innan begravningen var ombesörjd.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!