En bondes trosartiklar ~ 1899

1. Jag tror att åkerbruk är mannens nyttigaste och sundaste sysselsättning.

2. Jag tror att små gårdar och ett grundligt skötande av dem ger både utkomst och självständighet.

3. Jag tror att jorden behöver näring så väl som ägaren till den, därför måste jorden gödas ofta och tillräckligt.

4. Jag tror att den egentliga guldgruvan på gården är: en stor gödselhög med kraftig gödsel. Gödsel, gödsel och ändå mera gödsel är bondens A och O.

5. Jag tror att det är alltid bäst att komma till botten av allting: låt därför plog, krok (årder) och harv gå djupt.

6. Jag tror att varje gård bör ha en flitig, redbar och intelligent ägare.

7. Jag tror att bondens söner skulle göra sig själva och samhället stort gagn om de i yngre år sökte utbildning för det praktiska livet. Våra lantmanna- och folkhögskolor bjuder alla välkomna. Det är inte nog att kunna sätta sin hand till plog och spade såsom blott en maskin.

8. För att en gård ska bli fruktbar måste huvudet tas till hjälp, det tarvas förnuft till för att göra ett gott arbete.

9. Jag sätter min lit till väl brukade och ogräsfria gårdar, goda ljusa stallar och hus, väl skötta frukt- och köksträdgårdar, samt snälla barn för att plocka frukterna.

10. Jag tror på nyttan av en god behandling och rykt av hästar, kor och svin samt av att ge djuren ett gott skydd mot dåligt väder.

11. Jag tror på ett förnöjsamt sinne, som inte knotar och inte blir ont och förtvivlat därför att inte skörden slog så väl ut som man hade hoppats.

12. Jag tror på ett renligt kök och en renlig husmoder, renliga rum, en renlig mjölkkammare och ett rent samvete.

13. Jag tror att en bondes dotter bör erhålla en omsorgsfull uppfostran, inte till en modedocka utan till en kvinna med dugliga händer, ordningssinne och renlighet.

14. Jag tror på en snygg gårdsplan utan sophögar och upplag av virke, redskap samt annat skräp. Soporna ska forslas till gödselhögen bakom stallet.

15. Varje sak bör ha sin bestämda plats på gården. Det sparar mycken tid och många steg.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!