En dödande lek ~ 1906

Härom dagen, då man var sysselsatt med tröskning hos lantbrukare Björkdahl, Skräddaregården, Hangelösa i Västergötland, kom en av hans drängar, 17-årige Johan Andersson, medan han på lek gick och slog mot tröskverkets dragrem med en hötjuga, som han bar på axeln, att få dennes ena “klo” in i högra ögat.

Klon infördes med sådan fart, att den genomborrade inte enbart ögat utan även hjärnan helt igenom. Lika hastigt som den införts, lika hastigt rycktes den tillbaka.

När husbonden vid den skadades skrik tillskyndade, stod denne ännu upprätt men föll sedan. Han blev genast medvetslös, och hela vänstra sidan förlamades.

Den skadade fördes till Lidköpings lasarett, där han opererades. Han avled emellertid efter att för en kortare stund ha återfått medvetandet några timmar dessförinnan.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!