En irländare som varit utsatt för flera järnvägsolyckor ~ 1893

En irländare som varit utsatt för flera järnvägsolyckor anmärker att man borde på ett eller annat sätt märka sina armar och ben innan man företar en resa på järnväg, så att man i händelse av en olycka skulle kunna känna igen sina lemmar • Finanstidningen, 1893

Lämna ett svar

error: Content is protected !!