Hur olyckliga äktenskap ingås ~ 1892

Hur olyckliga äktenskap ingås torde man lära av följande ”roman ur verkligheten”, som tidningen Halland berättar:

Ett ungt förälskat par hade länge brunnit för varandra, men fattigdom hindrade det påtänkta hjonelaget. Han begav sig därför till Amerika för att skaffa penningar. Hon stannade hemma, begick ett felsteg och förlorade därmed utsikten att behålla sin älskares hjärta och kärlek. Hennes förförare, en yngling som ännu inte var ”torr bakom öronen”, skrev till kungs, och konungen gav bifall till äktenskap.

I dagarna hemkom fästmannen nr 1, men post festum, ty lysning hade redan försiggått mellan de unga tu. Atlantens vindar hade inte blåst bort kärleken hos Amerikaresanden, och kännedomen om hennes felsteg inte heller. Han ville ha henne och åta sig sin rivals faderskap. Hennes gamla kärlek hade inte heller förkolnat. Men fästmannen nr 2 tyckte att han hade sin rätt säkrast intecknad och ville inte ge efter.

Midsommardagen avgav flickan inför kyrkans tjänare sitt högtidliga löfte att ”i nöd och lust” älska nr 2.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!