Synbara följder av utvandringen ~ 1892

Bristen på dugligt och tillräckligt arbetsfolk, som år efter år blivit alltmer iögonfallande, har i synnerhet i år visat sig särdeles betänklig och orsakar att jordbruket omöjligen kan så skötas som sig borde.

Att se nio och tio års barn, såväl gossar som flickor, göra efter förmåga fullvuxna personers tjänst, såsom att köra tunga lass, att harva m.m. är inte alls ovanligt på Dal, skriver en korrespondent.

Visserligen sänds mycket penningar till hemlandet från anförvanter i Amerika, men detta är emellertid en alldeles otillräcklig valuta för den levande kraft som vi dit oupphörligen exporterar. Och hurudan skolgången under sådana förhållanden blir är lätt att inse.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!