En lustig scen i följd av svartsjuka ~ 1892

En lustig scen i följd av svartsjuka spelades häromnatten i Charlottenburg nära Berlin.

En lykttändare, som därjämte var skomakare, hade nyligen gift sig. Redan från första dagen plågades hans hustru av den förfärligaste svartsjuka, och hon vågade aldrig låta honom gå ensam då han om aftnarna gick ut för att låta ljus lysa över staden. Men då han även måste stiga upp tidigt om morgnarna, hade hans hulda maka ingen ro.

Hon beslöt att övervaka honom även på dessa promenader och föll därvid på en besynnerlig idé. Hon lånade av en student, som bodde i samma hus, en fullständig kostym och följde sin man som en ung elegant herre. Mannen hade efter slutat arbete jämte några kamrater slagit sig ned på en bänk då ”studenten” på något avstånd observerade honom.

En dag gick den äkta mannen några steg åt sidan; nu trodde den förklädda hustrun att han begav sig ut på avvägar och störtade sig över honom med sin käpp. Den hederlige skomakaren blev högeligen förbluffad, satte sig i försvarsställning och hade redan gett sin motståndare några duktiga slag då polisen tillkom och förde – herr studenten till polisvaktkur. Först nu igenkände den hederlige skomakaren i studenten sin bättre hälft.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!