En nattväktares orsak till en hel familjs undergång ~ 1888

Natten till den 20 november förra året blev en fru i Malaga häftigt sjuk. Mannen skyndade till läkaren men stötte under vägen på nattväktaren som arresterade honom.

Den sjuka hustruns mor, ängslig över svärsonens långa bortavaro, gick för att söka upp honom men föll i mörkret ned för trappan och bröt nacken av sig.

Då man bar den döda modern in i dotterns rum höll denna på att föda ett barn men dog några minuter därefter av hjärtslag.

En treårig dotter, som man i villervallan lämnat utan uppsikt hade lekt med en kniv och då råkat sticka ut sitt ena öga.

När mannen två timmar därefter kom hem och blev vittne till de olyckor som under denna korta tid hemsökt hans hus, blev han sinnessjuk.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!